Ungdommens Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Videoer til valg af uddannelse

Videoer fra uddannelsesinstitutioner

Der er lavet en række videoer der fortæller lidt om forskellige uddannelsessteder og de ungdomsuddannelser der tilbydes.

Generelle videoer omkring ungdomsuddannelse

"Forældrenes rolle" Professor Rie Thomsen om uddannelsesvalget

Hverdagen på EUD

Hverdagen på en gymnasial uddannelse

Præsentation af RTS. EUD, EUX og HTX